1. Udzielanie porad prawnych
 2. Sporządzanie pism:
  pozwy, apelacje, zażalenia, wnioski w postępowaniu nieprocesowym, odwołania itp.
 3. Obrona w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, polegająca na:
  1. obronie podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
  2. obronie oskarżonych w postępowaniu przed sądem
  3. obronie skazanych w postępowaniu wykonawczym o :
   • udzielenie odroczenia wykonania kary,
   • udzielenie warunkowego zwolnienia,
   • udzielenie przerwy w karze,
   • zarządzenie wykonania kary.
 4. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego:
  1. rozwody,
  2. separacje,
  3. podział majątku dorobkowego po rozwodzie,
  4. alimenty,
  5. ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami
  6. władza rodzicielska,
  7. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  8. zarząd majątkiem małoletniego,
  9. ubezwłasnowolnienie.
 5. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego:
  1. stwierdzenie nabycia spadku,
  2. dział spadku,
  3. sprawy o zachowek,
 6. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego:
  1. sprawy o zapłatę w postępowaniu cywilnym,
  2. sprawy o odszkodowanie,
  3. windykacja należności w postępowaniu komorniczym.
 7. Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego:
  1. sprawy o zapłatę w postępowaniu gospodarczym,
  2. sprawy rejestrowe spółek handlowych,
  3. obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
  4. windykacja, skuteczne odzyskiwanie długów.

Cennik usług

 1. Cena porady prawnej wynosi : 100 zł.
 2. Sprawy sądowe:Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo negocjowana i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.
  W sprawach cywilnych o żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu poniżej wskazanych stawek minimalnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. Dz.U.02.163.1348).

  Stawki minimalne ( koszty adwokackie ) wynoszą:

  • 60 zł przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł
  • 180 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 500 zł do 1 500 zł
  • 600 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1 500 zł do 5 000 zł
  • 1 200 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 zł do 10 000 zł
  • 2 400 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł
  • 3 600 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł
  • 7 200 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000
 3. Wysokość opłaty za stałą obsługę przedsiębiorców jest zależna od zakresu potrzeb klienta i waha się od 1.500 zł do 5.000 zł miesięcznie.