Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 1997r. Bezpośrednio po studniach podjął pracę w Kancelarii Radcy Prawnego poszerzając wiedzę teoretyczną o praktyczne zagadnienia z zakresu prowadzenia spraw cywilnych i gospodarczych. Kolejny okres kariery zawodowej obejmował pracę w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. Począwszy od roku 2001 prowadził samodzielną działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie osobom fizycznym i prawnym w przedmiocie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Powyższe doświadczenia zawodowe pozwoliły na skonkretyzowanie zakresu obecnie prowadzonych spraw i skupienie działalności prawniczej wokół problematyki prawa rodzinnego, prawa karnego oraz cywilno-gospodarczego.

Adwokat Tomasz Hajduła jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.
Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 11/24, świadczącą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Prowadził stałą obsługę prawną firm :

  • Zakładów Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych Sp. z o.o. w Sosnowcu
  • Zakładu Budowlano-Remontowego "ROMATOR" Sp. z o.o. w Sosnowcu.
  • KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o. w Katowicach.