1. W sprawie ceny porady prawnej proszę o kontakt
 2. Sprawy sądowe:Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo negocjowana i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.
  W sprawach cywilnych o żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu poniżej wskazanych stawek minimalnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. Dz.U.02.163.1348).

  Stawki minimalne ( koszty adwokackie ) wynoszą:

  • 60 zł przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł
  • 180 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 500 zł do 1 500 zł
  • 600 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1 500 zł do 5 000 zł
  • 1 200 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 zł do 10 000 zł
  • 2 400 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł
  • 3 600 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł
  • 7 200 zł przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000
 3. Wysokość opłaty za stałą obsługę przedsiębiorców jest zależna od zakresu potrzeb klienta i waha się od 1.500 zł do 5.000 zł miesięcznie.